top of page

NAROČANJE

ZA VSAK PREGLED PRI ZDRAVNIKU MORATE BITI NAROČENI

ZA PREGLED V NAŠI AMBULANTI SE LAHKO NAROČITE OSEBNO, PO POŠTI, PREKO TELEFONA ALI MAILA. NAROČATE SE LAHKO V NAŠEM ORDINACIJSKEM ČASU VSE DNI V TEDNU. 

NASLOV:  AMBULANTA SIMONIČ, UL. DR.HROVATA4, 2270 ORMOŽ 

TELEFON:  041 444 783

MAIL:  narocanje@alenkasimonic.com

NAROČANJE RECEPTOV, NAPOTNIC IN DRUGA ADMINISTRATIVNA OPRAVILA

 

VSA POTREBNA NAROČILA LAHKO OPRAVITE OSEBNO, PO POŠTI, PREKO TELEFONA ALI MAILA. NAROČILA LAHKO ODDATE V NAŠEM ORDINACIJSKEM ČASU VSE DNI V TEDNU. VSA NAROČILA BODO IZVRŠENA NAJKASNEJE V TREH DNEH.

NASLOV:  AMBULANTA SIMONIČ, UL. DR.HROVATA4, 2270 ORMOŽ 

TELEFON:  041 444 783

MAIL:  narocanje@alenkasimonic.com

PROSIM VAS, DA OB  OBISKU AMBULANTE S SEBOJ PRINESETE SPISEK REDNE TERAPIJE IN ZADNJE IZVIDE PREISKAV. 

V LEKARNI PREVERITE, KOLIKO REDNE TERAPIJE IMATE.







1.2.2024 je bilo v ambulanti registriranih 2073 oseb, kar glede na starostno strukturo predstavlja 3276,6 glavarinskih količnikov in 139% slovenskega povprečja.
bottom of page